Nước Mắt Trong Truyện Kiều

Category: V?n H?c, Tag: ??c S?ng t?c,S? th?ch

1)? 82. Thoa?t nghe Kie?u ?a? ?a?m ?a?m cha?u sa

2)? 104. Sa?u tuo?n ???t no?i, cha?u sa va?n da?i.

3)? 106. Khe?o d? n???c ma?t kho?c ng???i ???i x?a

4)? 226. Ma?u hoa le? ha?y ?a?m ??a gio?t m?a

5)? 238. Ch?a xong ?ie?u ngh? ?a? da?o ma?ch t??ng

6)? 563. Mo?t l??i tra?n tro?ng, cha?u sa ma?y ha?ng

7)? 634. The?m hoa mo?t b???c le? hoa ma?y ha?ng.

8)? 665. Theo l??i ca?ng cha?y do?ng cha?u

9)? 684. Nh?n nhau gio?t nga?n gio?t da?i ngo?n ngang

10)? 696. A?o ?a?m gio?t tu?i, to?c se ma?i sa?u

11)? 712. Da?u chong tra?ng ??a, le? tra?n tha?m kha?n

12)? 762. M??i da?u c?n v??ng, ch?a phai gio?t ho?ng

13)? 782. Le? r?i tha?m ?a?, t? chia ru? ta?m.

14)? 851. Gio?t rie?ng ta?m ta? tuo?n m?a

15)? 875. Nh?n ca?ng la? cha? gio?t ho?ng.

16)? 909. Tro?ng v??i ga?t le? pha?n tay.

17)? 1759. Na?ng ca?ng gio?t ngo?c nh? chan.

18)? 1828. Kho?n nga?n gio?t ngo?c su?t su?i nho? sa.

19)? 1840. Gio?t da?i gio?t nga?n, che?n ?a?y che?n v?i.

20)? 1857. Gio?t cha?u la? cha? kho?n ca?m

21)? 1858. Cu?i ?a?u cha?ng nh??ng ga?t tha?m gio?t t??ng.

22)? 1884. ??a da?u v?i, n???c ma?t ?a?y na?m canh.

23)? 1936. No?i l??i tr???c ma?t, r?i cha?u va?ng ng???i

24)? 1944. Gio?t cha?u ta?m ta? ????m tra?ng a?o xanh

25)? 2533. Do?ng thu nh? xo?i c?n sa?u

26)? 2546. Na?ng ca?ng gio?t ngo?c tuo?n tra?o.

27)? 2795. Va?t m?nh va?y gio? tuo?n m?a

28)? 2796. Da?m de? gio?t ngo?c tha?n th?? ho?n mai

28)? 2836. Ma?u theo n???c ma?t ho?n l?a chie?m bao

29)? 2848. Tuo?n cha?u ?o?i tra?n, vo? t? tra?m vo?ng.

30)? 3015. Gio?t cha?u tha?nh tho?t que?n ba?o

??????????? L??I B?NH

H?n 3 ngh?n ca?u Truye?n Kie?u, co? 30 la?n Nguye?n Du ta? ca?nh sa?u tha?m, ?au th??ng, r?i le?. Ngoa?i ra co?n nhie?u la?n Nguye?n Du ta? ca?nh ?au ???n, kho?c than ma? kho?ng no?i ?e?n n???c ma?t. Qua ?o? cho ta tha?y qua? tha?t, Truye?n Kie?u la? mo?t tie?ng ke?u th??ng, ai oa?n.

- Ha?u he?t ca?c nha?n va?t tuye?n ch?nh ?e?u r?i n???c ma?t hay to? lo?ng ?au ???n, th??ng xo?t cho hoa?n ca?nh cu?a Kie?u. Kie?u va? Kim Tro?ng kho?c nhie?u h?n ca?, ro?i ?e?n V??ng o?ng, V??ng ba?. ?ie?u la? la?, Thu?c Sinh, mo?t con ng???i he?n nha?t c???i Kie?u la?m v?? le?, sau khi b? Hoa?n Th? ?a?nh ghen co?n ba?o Kie?u Lie?u ma? cao cha?y xa bay, a?i a?n ta co? nga?n na?y ma? tho?i va?y ma? kho?c than ra?t nhie?u va? to? ra ra?t cha?n tha?t khi nh?n tha?y Kie?u b? ?a?y ?oa?.

- Nhie?u la?n ta? ca?nh ?au th??ng ke?u kho?c, nh?ng Nguye?n Du kho?ng he? la?p la?i du? ch? mo?t la?n. O?ng ?a? du?ng ?e?n 15 t?? ?e? ch? n???c ma?t. Go?m : Gio?t Cha?u, do?ng cha?u = 8 la?n, Gio?t sa?u = 1 la?n, N???c ma?t = 3, Gio?t m?a = 2, Ma?ch t??ng = 1, Gio?t t??ng = 1, Gio?t le?, le? hoa = 4, Gio?t nga?n = 2, Gio?t da?i = 2, Gio?t tu?i = 1, Gio?t ho?ng = 2, Gio?t rie?ng = 1, Gio?t ngo?c = 4 va? Do?ng thu = 1 la?n. Co? le? ?o?ng Ta?y Kim Co? ch?a co? ta?c pha?m na?o phong phu? nh? va?y, tha?t ro? Nguye?n Du la? ba?c tha?y ve? ngo?n t??.

mobile spy software