NHỮNG PHÁT NGÔN ẤN TƯỢNG TẠI QUỐC HỘI.

Kỳ họp cuối QH khoá 13 đã dành 2,5 ngày để đại biểu chất vấn các thành viên chính phú. Đã lâu rồi tôi không quan tâm đến các phiên chất vấn, tuy nhiên lần này nghe nói có đổi mới hình thức chất vấn vi thế nên tôi có theo dõi, tuy không hết, nhưng vừa theo dõi chất vấn trực tiếp, vừa theo dõi VTV đưa tin trong các chương trình thời sự tôi có vài kết luận như sau :

1. Về phía người hỏi :

Nói chung các câu hỏi đều được chuẩn bị trước và vẫn theo khuôn mẫu cũ, trước khi đại biểu nêu câu hỏi vẫn thường là đánh giá, ca ngợi những thành quả rồi mới vào câu hỏi chính. Câu mào đầu đã dài dòng rồi, đến khi hỏi cũng dài dòng, ôm đồm vì thế nội dung các câu hỏi rườm rà, dàn trải không đúng với tính chất “chất vấn”. Vẫn có những đại biểu hỏi ngắn gọn, đặt vấn đề thẳng thắn nhưng số đó rất ít.

Tóm lại, dù thay đổi hình thức chất vấn nhưng nội dung chẳng thay đổi, có chăng là một người được hỏi một lúc nhiều vấn đề mà thôi mà điều này đôi khi trở nên bất cập, vì người hỏi nắm không vững vấn đề mình chất vấn. Đã gọi là chất vấn thì bức xúc lắm người ta mới hỏi, mới chất vấn, đã bức xúc lắm thì người ta nhập tâm rồi cần gì phải viết ra, cần gì phải đọc mà hỏi bo luôn. Quốc hội có đến 500 đại biểu, ai hoạt động và nắm vững lĩnh vực nào thì chất vấn lĩnh vực đó, không cần phải dàn trải.

2. Về phía người trả lời :

Không có gì thay đổi, người trả lời vẫn nói theo ý chủ quan của mình, đôi khi không gắn liền với câu hỏi. Có vài người trả lời cụ thể nhưng cũng không đi đến cùng vấn đề. Thất vọng nhất là giải trình của phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng và bộ trưởng Hoàng Anh Tuấn.

Tuy vậy, hơn hai ngày chất vấn vẫn có những phát ngôn ấn tượng, xin nêu lên 10 câu nói nổi bật sau đây :

10 phát ngôn ấn tượng tại Quốc hội
Ba :
Bốn :
Năm
Sáu :
Bảy :
 Tám :
Chín :
Mưới :

 

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply