Nh? v?n th?m con trai

 

Nguy?n Quang L?p

?M?nh c? c? trai l?n g?i n?n ch?ng m?y quan t?m ??n n?i bu?n c?a m?y ?ng r?t sinh con g?i. Ch?ng bi?t con trai sau n?y ch?ng n? c? h?u ???c b? m? g? kh?ng nh?ng ai c?ng th?m con trai.
Nu?i ???c ??a con trai t? khi nh? ??n khi cho ra r?ng th?t m?t b? h?i tai. N?i d?i m?m, con g?i n?u c? l? d?i th? n? ch? mang c?i tr?ng v? nh?, c?n con trai th? lo ?? chuy?n, h?t lo ??nh nhau ??n lo c? b?c, lo ?ua xe, lo h?t x?ch, tr?n h?c, g?i g?.. m?t tr?m th? lo.
Nu?i con trai v?t v? b?ng n?m b?ng m??i con g?i. Hai th?ng con m?nh t? l?p m?t ??n h?t l?p 12 kh?ng ng?y n?o m?nh kh?ng lo l?ng, v? kh?ng ng?y n?o kh?ng c? v?n ??. C? con g?i th? kh?ng sao c?, ch? nh?c kh? c?i l? n? nghe li?n, kh?n kh? l? hai ??i ca.
M?i l?n c?c ??i ca ra kh?i nh? l? ng?i lo ngay ng?y, kh?ng l?m m?t c?i n?y th? l?m h?ng c?i kia. C?i kh?n qu?ng ?? qu?ng ? c? th?i, th? m?? m?i n?m n? l?m m?t c? tr?m c?i, th?t kh?ng hi?u n?i. B?t m?c s?ch v? th? kh?i n?i, m?t m?t b?a xua. Lo cho hai ??i ca ?i h?c b?ng c? hai ch?c ??a con g?i ?i h?c, kh?ng th?m n?i ngoa. R?i th? tr?n h?c, ??nh nhau, thu?c l? r??u ch? nh?c ??u kinh kh?ng. Nhi?u khi ch? bi?t ng?i kh?c th?m ch? ch?ng bi?t l?m sao.?
N??c m?nh ch? y?u l?m ngh? n?ng, d?n qu? ai c?ng m? c? con trai, s?c d?i vai r?ng g?nh v?c vi?c nh? kh?ng n?i l?m g?, d?n ph? c?ng th?ch c? con trai, l?m k? v?a ?? ??a con g?i ?? lo ph?t cu?ng, t?m h?t s?ch n? s?ch kia, thu?c n?y thu?c n?, c? l?m nh? kh?ng c? con trai th? tan c?a s?p nh?.
M?y ?ng b? nh? v?n, vi?t s?ch b?o m?t m?c n?i kh?ng n?n tr?ng nam khinh n?, trai g?i g? c?ng l? con, con n?o ngoan hi?n, gi?i giang ??u qu? c?, nh?ng n?u ?? r?t con g?i th? m?t m?y ?u x?u, th? v? th? ra nh? s?p vong gia b?i s?n kh?ng b?ng. Ngh? c?ng bu?n c??i.
Ph?m Ng?c Ti?n c? ??a con g?i v?a ngoan v?a gi?i, thi ??i h?c tr?ng hai tr??ng, v? nh? lo cho b? n?i gi? c? ?m y?u ng? ng?n r?t m?c d?u d?ng, v? n? c?n ph?i h?c t?p. Th? nh?ng n? v?n m? con trai. ??n nh? ai c? con trai n? nh?n hau h?u ??y th?m mu?n.
M?nh n?i m?y vi?t b?o vi?t k?ch vi?t phim h? h?o m?i ng??i trai g?i c?ng l? con, th?i bu?i n?y m? ???c anh qu? t? l? l?c h?u r?i, sao v?n si?c con trai. N? b?o tao gi?o d?c d?n ch?ng th? ???c, ch? gi?o d?c tao kh?ng c? n?i, con trai v?n l? nh?t.
M?nh n?i v?i n?: m?y nh?u gh? th?, ?? con g?i l? ph?i, kinh nghi?m cho th?y ?a ph?n con g?i l? r??u ?? ch? kh?ng ph?i m?nh ??, con May ? l? r??u ?? ch? kh?ng ph?i tao ?? ??u.
N? b?o ??ch ph?i, v? tao c? b?i r?i, t? th?ng s?u n?y tao b?t ??u chi?n d?ch ?? con trai.
Th?ng s?u n? th?c hi?n th?t, r??u u?ng m?y ly, u?ng gi? n?o, u?ng r??u g?? ?? m?i ?n th? g?, bu?i n?y ?n th? n?y, bu?i kia ?n th? kia n? nh?t m?c r?m r?p nghe theo l?i v? n?.
cell phone tracker app
N? th? m? t?t y khoa, v? b?o sao nghe n?y, mi?n sao c? con trai l? ???c. B?n b? n?i con v? m?y n? mu?n ki?m so?t vi?c ?n nh?u c?a m?y ?? th?i, ??ng nghe n? t?n ??i em ?i! N? n?i ch?ng m?y ??ng c?n tao, m?t l? v?ng theo l?i B?c, hai l? v?ng theo l?i v?, ki?n quy?t kh?ng v?ng theo l?i m?y th?ng nh? v?n ba l?ng nh?ng ch?ng m?y.
N? nh?n nh?c nghe theo v? n? ba th?ng tr?i, ?ang nh?u, s??ng, mu?n u?ng th?m li n?a, v? n? nh?c anh ?i con trai, n? t?n t? b? li xu?ng.
C? tu?n ?n ??ng m?t m?n, ch?n ph?t ?i?n, v? n? c? g?p cho li?n t?c, n? nu?t kh?ng n?i, ch?c tr?o ra. V? n? b?o anh ?i con trai, n? v?i v?ng g?t g?t, ph?ng mang tr?n m?t nu?t ??nh ?c.
??n c?i ?o?n make love m?i ?au th??ng. N?a ??m s??ng, nh?y l?n b?ng v?, v? n? ??y ra, n?i ?y ?y ch?a ??n b?n gi? 30… ch?a ???c. N? n?i con g? th? con em ?i, l?m ph?t cho xong m? n? ?i. V? n? nghi?m m?t n?i kh?ng ???c, xu?ng! N? n?m v?t ra th? d?c, m? t? l?nh l?y ?? ??p h? b? ?? ng?.
??n 4h30 v? n? so?n s?a xong xu?i ??nh th?c n? d?y, n? v?a ng?p v?a h?nh s?, ng?n ng?m nh? n?a ??m b? v?o trinh s?t ??n ??ch v?y. V? n? qu?t anh ?i con trai mau l?n mau l?n!? N? gi?t m?nh th?c li?n t?c r?i n?m v?t ra th? ph?o, may qu? ra r?i… v? ng? v?i.
Su?t ba th?ng ?au th??ng ??m n?o c?ng th?. T??ng xong r?i, tho?t r?i th? v? n? ??c ???c t?i li?u g? ?? n?i tr??c khi h?nh s? ph?i ng?m h? b? v?o n??c ?m 40 ??, b?t n? th?c h?nh.
?ang s??ng nh?y l?n, v? n? ??y xu?ng, n?i ng?m ng?m mau l?n. V? n? ho? n??c s?i, l?y nhi?t k? ?o ?? 40 ?? r?i b?o n? ng?i v?o ch?u.?
N? ng?i v?o ch?u c?n nh?n ch?a th?y ai kh?ng b? h? b? ch?ng nh? v? t?i ??y.
V? n? tr?ng m?t n?i anh ??ng c? n?i t?o lao, ng?m ?? 10 ph?t! R?i? v? n? n?m ng?a nh?n ??ng h?. N? ng?i ng?m, nh?n gi?n thi?n l? tuy?t h?o c?a v? ?ang ph?i ra m? kh?ng l?m g? ???c, t?c mu?n ch?t. N? than:? Ng??i ta n?i m?t ng?y t? ngh?n thu ? ngo?i, m?nh th? m?t ph?t ng?m h? b? ngh?n thu ? ngo?i, kh? ?i l? kh?!
V?a ?? 10 ph?t nh?m ??t ??ng d?y th? chim c? c?ng tong teo, ?i ??i nh? ma.
Ba th?ng v?t v? r?i c?ng qua, v? n? c? ch?a, n? h? h?ng n?i ch?ng m?y ch? xem tr?nh ?? khoa h?c c?a b? m?y nha!?
??n khi si?u ?m bi?t l?i con g?i! N? c??i m?u m?o, n?i trai g?i g? c?ng ???c, nh?ng tao t?c v? c?ng ba th?ng v? tao kh?ng b? h? b? tao?
Hi hi
(Copy t? blog Qu? Choa)