Một phát hiện hay là thay đổi “vĩ đại”

Như vậy là, sau rất nhiều thời gian, với hàng mấy chục triệu ý kiến của các tầng lớp nhân dân đóng góp vào bản dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992, sau rất nhiều phiên họp của quốc hội, rất nhiều ý kiến thảo luận của đại biểu  – những ngườii đại diện của nhân dân – ở tổ và ở hội trường ; và tất nhiên, sau khi đã chi tiêu một khỏan tiền không hề nhỏ ; hôm qua (28/11/2013) vào lúc hơn 9 giờ, quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đã thông qua bản hiến pháp lịch sử 2013 với số phiếu tán thành đạt 97,69%. Tuyệt vời ! Hơn cả tuyệt vời ! Hơn cả tuyệt vời thì nói thế nào nhỉ ?

Hôm nay, 29/11, đưa tin về sự kiện tuyệt vời trên, báo tuổi trẻ thành phố hcm đã có một phát hiện vĩ đại : “Một điều khá thú vị trong bản dự thảo hiến pháp (sửa đổi) trình quốc hội thông qua ngày 28-11 là danh từ “Nhân dân” được viết hoa, điều không được thể hiện trong các bản hiến văn trước đó. Ngay tại lời nói đầu đã có tất cả năm từ “Nhân dân” được viết hoa” !

Phóng viên Lê Kiên thì cho là “thú vị”, tôi lại cho đó là phát hiện vĩ đại, bởi tất cả những thay đổi trong bản hiến pháp 2013 so với bản hiến pháp 1992 thì đó là thay đổi đáng chú ý nhất. Và nó vĩ đại còn ở chỗ, không phải ai đọc bản dự thảo hiến pháp đều phát hiện được. Tôi tin rằng, ngay cả những đại biểu của dân được quyền nghiên cứu, thảo luận và cuối cùng là ấn nút thông qua hiến pháp chưa chắc đã phát hiện ra điều đó.

buy cialis without prescription

Để làm nổi bật sự thay đổi vĩ đại trên, tất cả các danh từ chung trong bài viết này tôi đều viết chữ thường ngoại trừ từ “Nhân dân”.