Bản quyền truyền hình asiad 2018

Ngày mai, 18/8 asiad 18, khai mạc tại Indonesia. Gần trăm triệu dân Việt không được theo dõi qua truyền hình sự kiện thể thao lớn nhất châu Á cứ mỗi 4 năm mới diễn ra một lần này.

Đành rằng làm ăn kinh doanh thì phải tính đến lời lỗ. Nhưng một sự kiện thể thao như thế, một đất nước có gần 100 triệu dân, mức thu nhập trung bình, đã bỏ ra hàng trăm tỷ đồng, đã chuẩn bị và cử gần 500 vận động viên xuất sắc đến đua tài thì nó không còn là kinh doanh, là tiền bạc nữa rồi. Hơn năm chục đài truyền hình với hàng trăm kênh phát sóng mà để cho dân phải tìm mọi cách truyền chui, xem chui xem nhũi, nói trằng ra là xem trộm. Thử hỏi những người làm truyền hình nghĩ sao ? Và trên nữa, bộ VHTT, rồi Chính phủ ?! Thử hỏi danh dự dân tộc của quý vị để đâu ? Quý vị hàng ngày vẫn tranh thủ mọi diễn đàn để đánh bóng tên tuổi bằng những lời nói hùng hồn rằng ,, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân,,. Thử hỏi quý vị, người dân phải nhìn nhận những lời nói ấy như thế nào ?

Tiết kiệm là tốt. Không mua bằng mọi giá, nhưng cũng đừng tiết kiệm bằng mọi giá, có những thứ tiền bạc cũng không thể mua được.

Thật khổ, thật đáng thương cho người dân đất nưóc tôi !

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply