Vui – Vui

Nh? th? T? H?u l?m ngh? chi ?

FB. Ph?m Xu?n C?n N?m ?y c? ??i h?i H?i nh? v?n Vi?t Nam. M?t h?m c?…

V?

Chuy?n th? n?y, h?i ??u nh?ng n?m t?m m??i th? k? tr??c, b? C?ng th??ng ???c g?i…

Ranh ng?n

1. Ng??i ??p th? l?m ta ch? ?, c?n ng??i l?m d?ng th?? ch? ? ??n ta….

Nhắc các đồng chí chưa bị lộ !

UBKT Trung ương vừa cho công bố những sai phạm của ông Trần Văn Truyền, nguyên ủy…

12