Tản Văn

TIẾNG ĐÀN TRONG TRUYỆN KIỀU

Đặc tả tiếng đàn của Thúy Kiều nhằm làm rõ “chữ Tài” trong truyện Kiều nói chung…

Vắt & đỉa

Đỉa và vắt đều là loài hút máu người. Đỉa ở dưới nước còn vắt ở trên…

Tâm sự Quê Choa

Nguyễn Văn Lài Sáng nay vào “mạng” giặp “Quê choa” Đặc điểm vùng miền qua ca trù,…

Hai phiên tòa đặc biệt trong Truyện Kiều

Gọi là đặc biệt vì cách xử án của hai vị quan tòa rất đặc biệt. Vụ…

Chữ Xuân, Mùa Xuân trong Truyện Kiều

Trong Truyện Kiều, 58 lần Nguyễn Du dùng chữ Xuân, hay mùa Xuân để tả người, tả…

Trăng suông (thâu) & Trăng trong Truyện Kiều

Trăng suông Thuở trước chưa có điện, vào ban đêm mọi hoạt động ngoài trời của con…

Nước Mắt Trong Truyện Kiều

Category: V?n H?c, Tag: ??c S?ng t?c,S? th?ch 1)? 82. Thoa?t nghe Kie?u ?a? ?a?m ?a?m cha?u…

THÓI ĐỜI 1 & 2

best software for graphic design Nghỉ hưu, thong thả ngồi ngẫm nghĩ sự đời, ôi sao mà…