Ng. Xuân Hoành

Anh tôi (8)

NHỮNG NGÀY THÁNG NẶNG NỀ Kể từ năm 1965, mỗi độ Xuân về, nhân dân ta lại…

Anh Tôi (7)

THAM GIA CHIẾN DỊCH MẬU THÂN 1968 Ngày 5-1-1968 (6-12- 1967 âl) chúng tôi bắt đầu hành…

Anh Tôi (6)

Ngày 5/6 (1967), tiểu đội tôi nhận nhiệm vụ hành quân vào bản Bụt chuẩn bị cho…

Anh tôi (5)

Nổ súng mobile spy software for iphone Ngày 13/4 (1967) có lệnh cử tôi và đồng chí…

Anh tôi (4)

anh-tôi-3 Trở lại chiến trường Tôi không ngờ chúng tôi được hưởng một cái Tết (Đinh Mùi)…

Anh tôi (3)

Thực tập điều nghiên Anh tôi (2) Điều nghiên là thuật ngữ giới quân sự thường dùng…

Anh tôi (2)

Anh tôi (1) Lên đường nhập ngũ Đầu tháng Tám năm 1964, sự kiện “Vịnh Bắc Bộ”…

Anh Tôi (1)

Thời Niên Thiếu spy software for android Anh tôi (Lời nói đâu) Anh tôi – Nguyễn Xuân…

ANH TÔI (Lời nói đầu)

LỜI NÓI ĐẦU Ngày 12 tháng Mười năm Bính Tuất 2006, anh tôi –  Nguyễn Xuân Hoành…