Góc Riêng

Về quê

T?? 19/10 ???n 3/11 mi?nh v?? qu?. ?a? g??n m??t n?m m??i tr?? la?i nh?ng mi?nh ca?m…

Nhớ vợ

Vợ về quê rồi, mới hai đêm thôi và mặc dù có vợ chồng con cái cô…

Kỷ niệm về một lần phạm lỗi

Trường cấp I, II xã Hợp Thành được xây dựng năm 1963. Thời ấy, hơn 30 km…

Giấy phép mang súng

Mới rồi thong thả ngồi giở lại hồ sơ cũ nhìn xem cái nào hay để lại…

Chuyện thật mà khó tin (phần cuối)

Chuyện thật mà khó tin (tiếp theo) HƯƠNG LÁ SẢ Tiếng bom B52 vừa dứt Chạy qua…

Chuyện thật mà khó tin (phần tiếp theo)

Chuyện thật mà khó tin (phần đầu) Như đã trình bày ở phần trước, sau khi nhận…

Chuyện thật mà khó tin (phần đầu)

Đầu tháng 10 năm 1971, sau khi học xong lớp Văn thư – Bảo mật cấp tốc…

Chùm thơ của bạn

Chuyện tình Nàng Rita và chàng Adam Thân tặng L. & Q. Đã bao lần tôi trở…

M?t b?i th? v?a ?

Ng?y 19/5/1971, v?a h?c h?t l?p 9, t?i nh?n l?nh l?n ???ng nh?p ng?. Th?t ti?c, mu?n…

Kh?c m?

M? t?i l?ng l? t? gi? c?i ??i v?o chi?u 20/9 n?m Nh?m Th?n. Theo l?i thu?t…

1234