VỀ QUÊ TỰ SỰ

Về quê vừa chẵn năm ngày
Việc lớn bên Nội bữa nay xong rồi.
Chuyển sang bên ngoại – bồi hồi
Mẹ hiền đau nặng, mọi người âu lo.
Biết làm sao được bây giờ,
Tuổi già, sức yếu bất ngờ chi đâu.
Suốt ngày dài lại đêm thâu
Bốn Gì bên mẹ thay nhau đỡ đần.
Cầu mong bệnh mẹ giảm dần
Cho mẹ nhẹ nhàng, cho các con vui.
Tam thân Phụ Mẫu đâu rồi ?
Còn đây mình Mẹ, Mẹ ơi thương nhiều !

Canh Khuya, 13 Oc. 2014

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply