Nhớ

Về nhà nhớ Bà
Ra quê thương cháu,
Hai cục cưng nương náu trong tôi,
Cách xa lòng những bồi hồi,
Năm canh thổn thức nằm ngồi đâu yên,
Ước gì ta được thành tiên,
Sớm bên bà, cố ngoại, chiều bên cháu hầy …

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply