Kỹ lưỡng, thận trọng hay là mất đoàn kết

Chuẩn bị đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII, vài tháng lại đây tình hình nhận sự  luôn được nhân dân hóng hót, nhất là các trang mạng xã hội tha hồ đưa tin bình luận loạn xạ, trong khi thông tin chính thống không có nên tinh hình thật rối rắm. Hôm qua, 11/1/2016 hội nghị 14 TW khoá 11 khai mạc mà nhiệm vụ chính là gút danh sách đề cử cho các cơ quan quyền lực của đảng trong đó quan trọng nhất là bốn vị người ta thường gọi là “bộ tứ”. Đã đến lúc các cơ quan thông tin chính thức của đảng và nhà nước không thể im lặng được nữa. Nhưng điều khó là lên tiếng về điều gì ? Đơn giản thôi, BCT, BCHTW bàn đi bàn lại nhiều lần về nhận sự như vậy là nhằm chuẩn bị thật kỹ lưỡng dàn lãnh đạo cho dân cho đảng !

Người dân thì tự hỏi : Chuẩn bị kỹ lưỡng hay là vì mất đoàn kết , đấu đá tranh dành quyền lực mà đại hội đã cận kề vẫn chưa làm xong về nhân sự ?

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply