Archive for Tháng Năm, 2017

TƯ LIỆU LỊCH SỬ QUÝ VỀ CỤ HỒ QUA LỜI MỘT BÀI HÁT

 Nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh Bác Hồ, xem một tư liệu mới. (bài copy từ…