Archive for Tháng Hai, 2015

ĐA PHU (2)

Chuyện anh Kiện chị Lan rồi cũng quên, mình lo chạy chuyển cả nhà ra Hà Nội…

Đa phu (1)

  TQ. Từ khi nhà văn Nguyễn Quang Lập bị bắt, blog “Quê choa” không còn nữa,…

Đôi cánh & Quàng quạc

Có một xứ sở anh hùng, dân toàn là Vịt. Chi bộ cũng toàn Vịt, tất nhiên….