Archive for Tháng Một, 2015

Chỉ cần nói lên sự thật

Theo báo Lao Động Trần Đức Chính 25-01-2015 Trong khi nhiều báo, đài lên tiếng với những từ…