Archive for Tháng Bảy, 2014

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản thăm Việt Nam

Chuyến thăm VN của Bộ tưởng Ngoại giao Nhật Bản Kishida Phumio được chuẩn bị từ hồi…

Điều tôi vẫn nghĩ tới mà chưa dám nói

TQ. Bác Hồ, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc đã qua đời từ…

Về việc kiện Trung Quốc ra tòa án Quốc tế

TQ : Từ khi Trung Quốc ngang nhiên đưa dàn khoan 981 vào hạ đặt trái phép…

Lại bàn về cái gốc

 Vũ Duy Phú/ BVN  BVN: Mặc dù khiêm tốn tự nhận là viết vội nhưng không khó…

Bí mật “Vụ án vệ điền thanh”

 Aáy laø vaøo muøa heø naêm 1970, moät buoåi saùng ñi laøm ñoàng cuøng baø con caû…

Tìm hiểu nguyên nhân tàn hại đời Kiều

Nguyễn Thanh Giang – Ở trong nước, số lần ấn hành và tái bản Truyện Kiều của…

Khôn lỏi, ta hoan nghênh thôi !

TQ : Đến nay thì chẳng còn người VN nào từ trong nước cho đến ngoài nước…

Khoảng nghỉ đầy thú vị

Giải vô định bóng đá thế giời đang tạm nghỉ sau khi kết thúc vòng tứ kết,…

Biển Đông: Sau phát ngôn là … hành động ấn tượng

 Kỳ Duyên/ Bản gốc TQ : Đã hai tháng qua câu chuyện về gian khoan 981 của…

Lại nói về đồng minh

Lê Tuấn Huy Theo  pro&contra Lời bình của NQL : Bài rất hay. Đọc thì biết tác…