Archive for Tháng Chín, 2013

N?i lo n?i l?c

K? t? cu?i th?ng 5 ??n nay c?c nh? l?nh ??o c?p cao Vi?t Nam c? nh?ng…

Anh tôi (5)

Nổ súng mobile spy software for iphone Ngày 13/4 (1967) có lệnh cử tôi và đồng chí…

Anh tôi (4)

anh-tôi-3 Trở lại chiến trường Tôi không ngờ chúng tôi được hưởng một cái Tết (Đinh Mùi)…

M?t b?n tuy?n b? ??ng ch? ?

S?ng nay v?o blog Qu? Choa th?y ??ng t?i b?n “Tuy?n b? V? th?c thi quy?n D?n…

Nhớ vợ

Vợ về quê rồi, mới hai đêm thôi và mặc dù có vợ chồng con cái cô…

B? tr??ng B?nh n?i ??ng !

Chi?u 20/9, B? tr??ng N?i v? Nguy?n Thanh B?nh n?u ra trong phi?n h?p c?a ?y ban…

Anh tôi (3)

Thực tập điều nghiên Anh tôi (2) Điều nghiên là thuật ngữ giới quân sự thường dùng…

Ig Nobel V?t

? ??o Tu?n Bi?n t?p vi?n Marc Abrahams c?a T?p ch? khoa h?c h?i Annals of Improbable…

??ng ph?c h?c sinh

M?i ??u n?m h?c, chuy?n ??ng ph?c h?c sinh ?? c? nhi?u l?m x?m. Ph?i n?i r?ng…

Kỷ niệm về một lần phạm lỗi

Trường cấp I, II xã Hợp Thành được xây dựng năm 1963. Thời ấy, hơn 30 km…

12